Nie czekaj dzwoń: 600 834 098
  • Izolacje, Papy Dachowe Dostępne są następujące produkty firm:

MARMA Polskie Folie to jeden z największych przetwórców tworzyw sztucznych w Europie. W 2011 roku firma obchodziła XX –lecie istnienia. Marma Polskie Folie specjalizuje się w produkcji wyrobów dla rolnictwa, ogrodnictwa, budownictwa oraz dla branży opakowaniowej. Grupa kapitałowa Marma to zespół około 700 pracowników różnych specjalności, o wysokim zaangażowaniu i kwalifikacjach, stale podnoszonych w ramach szkoleń ogólnych i specjalistycznych.

Biuro Zarządu Marma Polskie Folie znajduje się w Rzeszowie, główny Zakład produkcyjny w Kańczudze, a fabryka specjalizująca się w produkcji produktów dla budownictwa – w Nowej Dębie. W 2003 roku Do Grupy MARMA dołączył Chempack Kędzierzyn Koźle specjalizujący się w produkcji asortymentu dla branży opakowaniowej, a w 2004 roku Lenko S.A. Bielsko - Biała – branża ogrodnicza i budowlana.

Dwudziestoletnie doświadczenie firmy pozwala na ciągłe podnoszenie jakości produktów oraz dostosowywanie ich do potrzeb klientów. Nieustanne dążenie do wprowadzania innowacji w dziedzinie zastosowań folii, systematyczne poszerzanie oferty o nowe produkty, staranny dobór i szkolenie personelu, pozwoliło osiągnąć firmie czołową pozycję w kraju i w Europie. W ciągu dwudziestu lat przedsiębiorstwo znacznie rozbudowano i unowocześniono. Dzięki temu, zintensyfikowano działania zmierzające do realizacji wizji firmy Marma Polskie Folie jako lidera we wdrażaniu innowacyjnych technologii oraz produkcji najnowocześniejszych produktów.

„ADW” TO JEDEN Z WIODĄCYCH PRODUCENTÓW NA RYNKU ŚRODKÓW HYDROIZOLACYJNYCH, PREPARATÓW GRZYBO- I PLEŚNIOBÓJCZYCH DLA POTRZEB W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM I PRZEMYSŁOWYM

Wieloletnia obecność na rynku jest najlepszym dowodem wysokiej jakości naszych produktów, do których należą:

• hydroizolacje na bazie rozpuszczalników organicznych,

• hydroizolacje na bazie wody,

• lakiery do drewna,

• impregnaty grzybobójcze do drewna i murów,

• oleje ekologiczne,

• środki do dezynfekcji pieczarkarni.

Firma TES sp. z o.o. od wielu lat współtworzy polską branżę budowlaną. Od momentu rozpoczęcia funkcjonowania w 1991 roku Spółka zaangażowana była w produkcję i obrót materiałami hydroizolacyjnymi. Początkowo zajmowała się produkcją pap asfaltowych na tekturze. W roku 1997 uruchomiona została produkcja pap na welonie z włókien szklanych.

Poprzez wdrażane udoskonalenia procesu produkcyjnego i nowe technologie Spółka osiągnęła optymalne warunki dla dynamicznego rozwoju. Pozwoliło to na znaczne rozszerzenie oferty. TES sp. z o.o. wytwarza wysokiej jakości produkty przeznaczone do wykonywania zabezpieczeń przeciwwodnych w budownictwie, w szczególności jako materiały hydroizolacyjne w budownictwie ogólnym, oraz jako materiały dachowe w budownictwie przemysłowym i dachach płaskich.

Spółka nieustannie podnosi normy jakościowe, dbając, by do Klienta trafiał produkt najwyższej jakości.

Konstrukcja stropów i stropodachów ma do spełnienia dwa główne zadania:przekazywać obciążenia i izolować termicznie i akustycznie. Na niższych kondygnacjach, gdzie podłoga położona jest bezpośrednio na gruncie lub nad nie ogrzewaną piwnicą płyty swisspor DACH/PODŁOGA zapewniają izolację cieplną. Na wyższych kondygnacjach podstawową ich funkcją jest tłumienie dźwięków. Płyty EPS są szczególnie skuteczne w tłumieniu dźwięków uderzeniowych.

Dachum Słomiński Paweł
ul. Lubelska 144 26-600 Radom
Mobile: 602 244 264
E-mail: dachum@op.pl